کارشناسی ارشد حقوق عمومی بندرعباس

ورودی مهرماه 1389

جایگاه فرد در حقوق بین الملل

راهکارها (سازوکارهای) حمایت بین المللی از حقوق بشر

1-   ریشه در منشور ملل متحد دارد: (مبتنی بر منشور ملل متحد است.)

2-   ریشه در عهدنامه های بین المللی دارد.

راهکارهای که مبتنی بر منشور ملل متحد می باشد:

1-   ماموریت های که ارکان اصلی سازمان ملل در جهت حمایت بین المللی می تواند انجام بدهند. [1]

2-   ماموریت های که ارکان فرعی سازمان ملل انجام می دهند. این ماموریت ها عبارتند از:

·        کمسیون حقوق بشر

·        شورای حقوق بشر

·        کمسیون مقام زن

·        کمسیون رفع تبعیض نژادی

·        کمیساریای عالی حقوق بشر

الف: سازکارهای ناشی از عهدنامه های جهان شمول:

1-   میثاق سیاسی و مدنی (1966) نهاد نظارتی: کمیته حقوق مدنی سیاسی

2-   میثاق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (1986) نهاد نظارتی کمیته اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

3-   کنوانسیون منع تبعیض نژادی، نهاد نظارتی کمیته منع تبعیض نژادی:

بدلیل وجود نظام آپارتاید در کشور آفریقای جنوبی، تبعیض نژادی در کشور آمریکا و سایر اقدامات نژادپرستانه در اقلیت های قومی، مذهبی و ... کنوانسیون رفع تبعیض نژادی بوجود آمد. و سایر کنوانسیون ها نیز هرکدام به دلیل مسئله­ی خاصی شکل گرفت. مثل: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.

4-   کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، کمیته نظارتی: کمیته منع تبعیض علیه زنان

5-   کنوانسیون جهانی حقوق کودک: کمیته نظارتی کمیته حقوق کودک:

در کنوانسیون فوق 192 کشور عضو می باشند. این کنوانسیون بعد از کنوانسیون حقوق بشر مهمترین کنوانسیون است. در این کنوانسیون کشور ایران و تعدادی دیگر از کشورهای اسلامی رزرو یا حق شرط نموده اند. مهمترین نکته ای که کشورهای اسلامی وادار به حق شرط نموده، نگاه شریعت است. کودک از منظر ولادت عبارتند از: 1- کودکان مطهر 2- کودکان ولادت طبیعی 3- ولادت نامشروع 4- کودکان ماشینی « تلقیح مصنوعی» ، ایران و کشورهای اسلامی فقط بند یک قبول نموده اند،

6-   کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان 1951 ژنو، نهاد نظارتی: کمیساریای عالی حقوق پناهندگان

7-   کنوانسیون منع مجازات های خشن و غیرانسانی

8-   کنوانسیون منع تبعیض در ورزش

9-   کنوانسیون مهاجرین کار

10- کنوانسیون مبارزه با ناتوانی های جسمی

11- کنوانسیون مبارزه با ناپدید شدن های اجباری

ب: سازوکارهای ناشی از عهدنامه های منطقه ای

1-   کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1957) این کنوانسیون تا سال 2008 دو نهاد نظارتی شامل: 1- کمسیون اروپایی حقوق بشر 2- دادگاه اروپایی حقوق بشر داشته است.

2-   کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، دو نهاد نظارتی دارد:  1- کمسیون آمریکایی حقوق بشر 2- دادگاه آمریکایی حقوق بشر داشته است.

3-   کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم آفریقای جنوبی

4-   اعلامیه حقوق بشر اسلامی: در سال 1993 منشور حقوق بشر اسلامی تدوین گردید. لیکن این اعلامیه هیچکونه کمسیون و کمیته ای ندارد.

5-   در سال 2009 کشورهای آ.سه.آن کمسیون حقوق بشر تصویب نموده اند که بر روند حقوق بشر در کشورهای عضو نظارت دارد.    

شورای حقوق بشر:

محور اصلی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر می باشد.

بعد از اینکه کمسیون حقوق بشر به سیاسی کاری متهم نمودند و اعلام داشتند که این کاربرد دوگانه دارد؛ یعنی به نفع قدرت های بزرگ و به ضرر کشورهای جهان سوم فعالیت می نماید؛ به پیشنهاد، کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل، کمسیون حقوق بشر با نهاد شورای حقوق بشر در سال 2006 جایگزین شد.

ترکیب شورای حقوق بشر 47 نفر می باشد که براساس توزیع جغرافیایی انتخاب می شوند. اکثریت اعضای این شورا از کشورهای جهان سوم می باشند. شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی سازمان ملل می باشد و هم اینک سازمان ملل قصد دارد در سال آینده این رکن فرعی را با تصویب اعضاء به رکن اصلی سازمان ملل تبدیل کند.

مهمترین کار شورای حقوق بشر در مقایسته با کمسیون حقوق بشر UPR یا Universal Period Review «نظام جهانی ارزیابی» می باشد. در این نظام، همه کشورها با پدیده­ی حقوق بشر مواجه هستند و باید در یک دوره معین وضعیت حقوق بشر را در یک مجمع حقوق بشری ارایه کنند.

همچنین دو کنوانسیون مهم شورای حقوق بشر عبارت است:

1.      حقوق ناتوانی های جسمانی

2.      حقوق ناپدیدشدگان اجباری[1] ارکان اصلی سازمان ملل عبارتند از: مجمع عمومی G.A، شواری امنیت S.C، شورای قیومیت T.C، شورای اقتصادی اجتماعی ECOSOC، دیوان بین المللی دادگستری I.C.J

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 18:56  توسط دانشجویان ورودی 89 حقوق عمومی ارشد بندر  |